Navigation


Tarih: 17 Eylül 2014 ÇarşambaKUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 10. CÜZ
KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 10. CÜZ
 


  1-Mescidi harama yaklaşmaları yasaklananlar kimlerdir? ( 9 / 28)a)Allaha ortak koşanlar / müşriklerb)İkiyüzlüler / münafıklarc)Hıristiyanlard)Yahudiler2-İman edenlerin, sayılarının çokluğuyla övündükleri, ama bu çokluğun kendilerine hiçbir yarar sağlamadığı, bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? ( 9 / 25)a)Bedirb)Uhudc)Muted)Huneyn3.boyun eğerek kendi elleriyle verinceye kadar ehli kitapla savaşılmasını emreden ayette bahsedilen vergi aşağıdakilerden hangisidir? ( 9 / 29)a)Haraçb)Öşürc)Cizyed)Zekât4.gökler ve yer yaratıldığından beri Allah katında ayların sayısı kaçtır? ( 9 / 36)a)Altıb)On ikic)Yirmi dörtd)Belli değildir5. haram ayların sayısı kaçtır? ( 9 / 36)a)İkib)Üçc)Dörtd)Beş6. savaşa katılmayan ve “ eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber sefere çıkardık.” Diye Allaha yemin edenlerin bu mazeretleri nasıl değerlendirilmektedir? ( 9 / 42, 46)a)Onlar eğer savaşa çıkmak isteselerdi elbette bunun için hazırlık yaparlardıb)Bu mazeretlerinde samimidirler.c)Savaşa çıkmamaları günah teşkil etmemiştir.d)Savaşa katılmamaları onlar için daha hayırlıdır.7. “eğer içinizden sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelir, yüz kişi bulunursa inkâr edenlerden bin kişiye galip gelir.” Ayet mealindeki bire on oranı daha sonra bire iki şeklinde ifade edilmiştir. Ayette bu duruma gerekçe olarak gösterilen husus aşağıdakilerden hangisidir? ( 8 / 65- 66)a)İnkâr edenlerin gücünün artmasıb)İnananların zayıf olmasıc)İnananları denemekd)İnkâr edenlerin bir süreliğine sevinmeleri8. inananlar hangi durumda “babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin.” Yasağına muhatap olmaktadırlar? ( 9 / 23)a)Babaları ve kardeşleri Yahudilerle alış verişe devam ettikleri süreceb)Babaları ve kardeşleri haramlığı kesin olan içki ve kumara devam ettikleri sürecec)Babaları ve kardeşleri küfrü, imana tercih ettikleri süreced)Babaları ve kardeşleri inanmalarına rağmen Salih amel işlemedikleri sürece9. inanların birbirileriyle çekişmesi hangi gerekçelerle yasaklanmıştır? ( 8 / 46)a)Çekişirseniz Allah sizi sevmezb)Çekişirseniz hidayetten uzaklaşıp helake müstahak olursunuzc)Çekişirseniz Allah size kat, kat azap ederd)Çekişirseniz gevşersiniz ve gücünüz elden gider10. ganimetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 8 / 41, 69)a)Müminlere haram kılınmıştırb)Ganimetlerin tamamı yoksullara dağıtılırc)Müminler, ganimetlerin helal ve temiz olanlarını yiyebilirler.d)Savaşa katılanlar dışında kimseye ganimetten pay verilmez.11. haram ayların yerlerini değiştirme ( nesi’) uygulaması nasıl nitelendirilmektedir? ( 9 / 37)      a)Bir zorunlulukb)Küfürde ileri gitmekc)Gereksiz ve önemsiz bir işd)Faydalı bir uygulama12. “şüphesiz Allah katında, yeryüzündeki yaratıkların en kötüsü …………….” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 8 / 55)a)Şeytandırb)Putlardırc)İnkâr edenlerdird)omuzlardır13.“ onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın.” Ayet mealinin devamında bu emrin gerekçesi nasıl açıklanmaktadır? ( 8 / 60)a)Allahın düşmanı ve sizin düşmanınızı korkutmanız içinb)Kendinize güven sağlamanız ve övünebilmeniz içinc)Gerektiğinde güç gösterisi yapabilmeniz içind)Bunlardan elde edilecek gelirlerle güçlü olabilmeniz için14.“münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar ‘ bunları ……… Aldatmış’ diyorlardı” ayet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?  ( 8 / 49)a)Atalarıb)Akıllarıc)Gururlarıd)Dinleri15.Berae süresi olarak da bilinen ve başında “besmele” bulunmayan tek süre aşağıdakilerden hangisidir?a)en’amb)nahlc)tevbed)enfal16.Aşağıdakilerden hangisi huneyn gününde Allahın müminlere gönderdiği yardımlardandır? ( 9 / 25–26)a)Yağmur yağdırmasıb)Düşmanların üzerine ebabil kuşları göndermesic)Düşmanların gözlerini kör, kulaklarını sağır etmesid)Görünmeyen askerler göndermesi17.Yahudiler aşağıdaki kişilerden hangisini “ Allahın oğlu” olarak nitelemektedirler? ( 9 / 30)a)Hz. Üzeyirb)Hz. Musac)Hz.. ishakd)Hz. İsa18.Sadakalarının kabul edilmeyeceği bildirilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 9 / 53- 54)a)Zengin olmadıkları halde sadaka vermeye kalkışırlarb)Allah’ı ve elçisini inkâr ederlerc)Sadakayı istemeyerek verirlerd)Namaz konusunda tembellik ederler19.Aşağıdakilerden hangisine ganimetin beşte birinden pay ayrılmaz? ( 8/ 41)a)Yoksullarb)Yetimlerc)Allah ve elçisid)Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler20.aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek kimselerden değildir? ( 9 / 60)a)Fakirlerb)Yolcularc)Peygamber ve yakınlarıd)Kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler 

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 4155 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum:Yorumlar
Mercan demir Yazdı:
9.cuz cevapları yok
 
Yorumlar
İslam Aşığı Yazdı:
Allah razı olsun sınavlardan hep 100 alıyorum:)
 
Yorumlar
büşra Yazdı:
9.cüzün cevaplarını yazar mısınız
 
Yorumlar
isimsiz Yazdı:
cevaplar
 
Yorumlar
arzu Yazdı:
ALLAH RAZI OLSUN.CEVAPLAR:1A,2D,3C,4B,5C,6A,7B,8C,9D,10C,11B,12C
13A,14D,15C,16D,17A,18A,19D,20C
 
Yorumlar
yeliz Yazdı:
harika sorular ama cevaplarınuda yazarmısınız