Navigation


Tarih: 17 Eylül 2014 ÇarşambaKUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 5. CÜZ
KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 5. CÜZ
 

   1. “Allah emanetleri…..vermenizi emreder.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/ 58) a)      Müslümanlarab)      Mevki sahiplerinec)      Ehlined)      Güçlülere2.            I. cünüp olmak            II. tuvaletten gelmek            III. cinsel ilişki kurmak            IV. yolculuk            V. hastalıkSu bulunmazsa yukarıdaki durumlardan hangisinde teyemmümden faydalanmak mümkündür? (4 / 43) a)      I, II ve IIb)      II, III ve IVc)      I, II ve IVd)      Hepsi3.bir mümini hatayla öldüren kişinin, bir köle azat etmesi ve öldürülen kimsenin ailesine diyet ödemesi gerekir. Bunlara imkân bulamayan kişiye verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?( 4/ 92) a)      Kısasb)      Kesintisiz iki ay oruç tutmakc)      Sürgünd)      Ömür boyu hapis4. aşağıdakilerden hangisinde münafıkların namazla ilgili tutumları doğru bir şekilde ifade edilmiştir? ( 4/ 142)           a)      Namaz kıldıklarını gösterebilmek için uzun uzun namaz kılarlarb)      Her fırsatta namaz kılmaya çalışırlar ve insanları namaza teşvik ederlerc)      Namaza verdikleri önemi gösterebilmek için sürekli cemaate katılırlar.d)      Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar5. Allahın ayetleri inkâr edilip onlarla alay edildiğinde mü’minlere, nasıl davranmaları emredilmektedir?( 4/ 140) a)      Bunu yapanları imana ikna edinceye kadarb)      Susup sabretmeleric)      Bundan vazgeçilinceye kadar orayı terk etmelerid)      Sadece içlerinden buna kızmaları6. Allahın büyük günahlardan kaçınanlara vaat ettiği ödül aşağıdakilerden hangisidir? ( 4/ 31)           a)      Onlara sükûnet bahşetmekb)      Onlara lütuf hazinelerinin kapılarını açmakc)      Onların küçük günahlarını örtmek ve onları güzel bir yere yerleştirmekd)      Onların nesillerini insanlara önder yapmak7. Allah, aşağıdakilerden hangisini asla bağışlamayacağını ve bunun korkunç bir günah olduğunu bildirmiştir? (4 / 48) a)      Şarap ve benzeri sarhoş edici içeceklerin içilmesib)      Yalan konuşulmasıc)      Evlere izinsiz girilmesid)      Kendisine ortak koşulması 8. “şayet evli çiftlerin arasında anlaşmazlık doğmasından korkarsanız……… Eğer iki tarafta işi düzeltmek isterse Allah onları uzlaştırır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken ifade hangisidir? ( 4/ 35) a)      Onlara kızınb)      Her iki aileden birer hakem tayin edinc)      Bir süreliğine onları ayırınd)      Sakın aralarına girmeyin9. münafıklar, Allahın indirdiği kitaba ve gönderdiği peygambere davet edildiklerinde nasıl davranırlar? ( 4/ 61) a)      Yüz çevirip uzaklaşırlarb)      İman edip geldiklerini söylerlerc)      “işittik ve itaat ettik” derlerd)      Zaten bunlara inandıklarını ifade ederler 10. “Allahın kendilerine nimet verdikleri” şeklinde nitelendirilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? ( 4 / 69)           a)      Yahudiler ve Hıristiyanlar ( ehli kitap)b)      Sabiilerc)      Peygamberler, sıdıklar, şehitler, iyi kimseler / Salihlerd)      İbrahim, İsmail, ishak ve Yakup peygamberlerin kavimleri11. “Allah, yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan ……… Yaratılmıştır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 4/ 28) a)      Unutkanb)      Acelecic)      Nankörd)      Zayıf12. teyemmümde temiz toprağın sürülmesi gereken uzuvlar hangileridir? ( 4 / 43)           a)      Eller ve yüzb)      Eller, yüz ve ayaklarc)      Eller, yüz, baş ve ayaklard)      Abdestte yıkanan bütün uzuvlar13. iman edenler bir konuda anlaşmazlığa düştükleri zaman ne yapmaları tavsiye edilmektedir? ( 4/ 59) a)      Düşünüp akıl yürütmelerib)      İstihareye yatmalarıc)      Kitaplardan araştırmalarıd)      Allaha ve resulüne götürmeleri14. inanların aralarındaki anlaşmazlıklarda peygamberi hakem yapıp verdiği hükme içlerinden bir sıkıntı duymaksızın uymaları emir edilmiştir. Bu emir dikkate alınmadığında ortaya çıkacak durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir? ( 4/ 65) a)      Meseleyi halledemezlerb)      Yanlış yapmış olurlarc)      İman etmiş sayılmazlard)      Saygısızlık etmiş olurlar 15. savaş zamanında namaz kılınırken kâfirlerin saldırması endişesi varsa ne yapılır? ( 4/ 101) a)      Namaz kazaya bırakılırb)      Namaz kısaltılarak kılınırc)      Namaz kılınmaz, daha sonra da kazası gerekmezd)      Namaz her zamanki gibi kılınır 16. kendisine selam verilen kişinin nasıl davranması gerektiği hususunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? ( 4/ 86) a)      Ya aynı selamla ya da daha güzeliyle karşılık verirb)      Selamı alıp almamakta serbesttirc)      Selam verenin kim olduğunu bilmiyorsa selamını almazd)      Selam verenin günahkâr olduğunu biliyorsa selamını almaz17.       I. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihat edenleri, geride kalanlardan üstün kılmıştır.            II. cihat edenlere büyük bir mükâfat, bağışlanma ve rahmet vaat etmiştir.            III. Allah müminlerin hepsine en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir.            IV. geride kalanları cehennemle cezalandıracaktır.            Müminlerden özür sahibi olmaksızın(cihattan geri kalıp) oturanlar ile Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler hakkında yukarda belirtilenlerden hangisi / hangileri doğrudur? (4 / 95- 96) a)      Yalnızca Ib)      I ve IIc)      I, II ve IVd)      I, II ve III18. “şüphesiz …… Ateşin en alt tabakasına atılacaklardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 4/ 145) a)      Kâfirler / inkârcılarb)      Zalimler / haksızlık yapanlarc)      Münafıklar / ikiyüzlülerd)      ehl-i kitap Yahudi ve Hıristiyanlar19. “onlar bu kuranı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allahtan başkasından gelseydi onda pek çok …..” ayet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 / 82) a)      Boşluk bulunurdu.b)      Çelişki bulurlardıc)      Alıntı olurdud)      Söz olurdu  20. bir mümini kasten öldürenin cezası aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 / 93) a)      İçinde ebedi kalacağı cehennemb)      Fidyec)      Ellerinin ve ayaklarının kesilmesid)      Ömür boyu hapis Geçen ayın cüz 4 test sonuçları1-B, 2-C, 3-A, 4-C, 5-D, 6-C, 7-D, 8-C, 9-D, 10-A, 11-A, 12-B 13-C, 14-A, 15-B, 16-D, 17-A, 18-C, 19-D, 20-B GELECEK AY İÇİN CÜZ 6 MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYIN!

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 3982 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum: