Navigation


Tarih: 20 Eylül 2014 CumartesiKUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 7. CÜZ
KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 7. CÜZ
 

  1.                  I. On yoksulu doyurmakII. on yoksulu giydirmekIII. bir köle azat etmekIV. üç gün oruç tutmakV. bir koyun kurban etmekBile, bile yaptıkları yeminlerini bozanlar, kefaret olarak yukarıdakilerden hangilerini seçebilirler? ( 5/ 89) a)      III ve IV.b)      III, IV ve Vc)      I,II, III ve IVd)      Hepsi2.                  I. İçkiII. kumarIII. dikili taşlarIV. fal okları Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “ şeytan işi birer pislik” olarak nitelenmiştir? ( 5/ 90) a)      Yalnızca Ib)      II ve IIIc)      I, II ve IIId)      Hepsi3.Aşağıdakilerden hangisi hz. İsa’nın mucizelerinden biri değildir? ( 5/ 110)           a)      Beşikteyken insanlarla konuşmakb)      Cinlere hükmederek onları her işte çalıştırmakc)      Çamurdan yaptığı kuşa üfleyerek onu canlandırmakd)      Ölüleri diriltmek4.havariler, hz. İsa’dan mucize olarak gökten bir sofra indirme isteklerine sebep olarak neyi ileri sürmüşlerdir? ( 5/ 113) a)      Gökten inecek sofradan yemek istemelerib)      Kalplerinin mutmain olmasıc)      hz. İsa’nın doğru söylediğini bilmek ve şahitlerden olmakd)      Hepsi5.yıldızların yaratılış hikmeti nasıl izah edilmektedir? ( 6 / 97)a)İnsanların burçlarının ve kişilik özelliklerinin belirlenmesib)Kara ve denizin karanlıklarında insanların yollarını bulabilmeleric)Yeryüzünün sarsılmamasıd)Şairlere ilham kaynağı olması6.müşriklerin tapındıkları şeylere sövülmesi niçin yasaklanmıştır? ( 6/ 118) a)      İnananlara yaptıkları zulmü artırmamaları için.b)      Onların hidayet yolunu büsbütün kapatmamak içinc)      Onların da düşmanlık ve cehaletten dolayı Allaha sövmemeleri içind)      Kalpleri İslam’a meyledebilecek kimselerin nefretini kazanmamak için7. sırasıyla yıldız, ay ve güneşin batıp yok olduğunu gördükten sonra “ben batanları sevmem.” Deyip “ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allaha ortak koşanlardan değilim.” Diye ekleyen peygamber kimdir? ( 6 / 76–79) a)      hz. Musab)      hz. İsac)      hz. İbrahimd)      hz. Süleyman8. “De ki: ben size Allahın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece …..” ayet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 6 / 50) a)      Bana vahyedilene uyuyorumb)      Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi uyguluyorum.c)      Önceki vahiylere tabi oluyorum.d)      İnsanların maslahatını gözetiyorum.9. cehennemle yüz yüze kaldıklarında “ keşke dünyaya geri döndürülsek de rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak!” diyenlerin, kendilerine bu imkân tanındığında nasıl davranacakları ifade edilmektedir?( 6 / 27 28) a)      İman eder, Salih amel işlerlerdib)      Kendilerine yasaklanan şeylere yine dönerlerdic)      Bazı hatalarını düzeltir, bazılarını tekrarlarlardı.d)      Geçmişten ders alıp hatalarından vazgeçerlerdi10. Allahın ayetleri hakkında ileri geri konuşanlara karşı takınılması tavsiye edilen tavır aşağıdakilerden hangisidir? (6 / 68) a)      Onlar yeni bir konuya geçene kadar onlardan yüz çevirip uzaklaşılmalıdırb)      Onlar yeni bir konuya geçene kadar konuşmalarına katılmaksızın yanlarında sessizce oturulmalıdırc)      Onlarla tartışmalı, onları imana ikna etmek için azami gayret sarf etmelidird)      Onlardanmış gibi görünüp onların konuşmalarına katılınmalıdır11.   “ göklerdeki ve yerdeki hükümranlık” olarak açıklanabilecek “ melekût”un hz. İbrahim’e gösterilmesinin hikmeti aşağıdakilerden hangisidir? ( 6 / 75) a)      Kesin inana / mutmain olması içinb)      Şükreden / hamd eden olması içinc)      Batıni / gizli ilme ermesi içind)       Bütün peygamberleri önderi / atası olması için12. ehli kitaptan olup da aralarında, peygambere indirileni ( kuranı) dinledikleri zaman, hakkı tanımalarından dolayı “ gözleri yaşla dolanların” da bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 / 82 – 83) a)      Mecusilerb)      Yahudilerc)      sabiilerd)      Hıristiyanlar13. şeytanın içki ve kumarla gerçekleştirmek istediği sonuç aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?  ( 5 / 91) a)      İnananların arasına nefret ve düşmanlık sokmakb)      İnananları Allah’ı anmaktan alıkoymakc)      İnananları namazdan alıkoymakd)      Hepsi14. peygambere soru sorması konusunda iman edenlere Allahın tavsiyesi nedir? ( 5 / 101) a)      Açıklandığında hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormalarıb)      İbadetleri ayrıntılarıyla öğrenmek için çok soru sormalarıc)      Hiçbir şekilde soru sormamalarıd)      Merak ettikleri her şeyi sormaları15.       “biz elçileri ( peygamberleri) ancak …….. olarak gönderdik.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 6 / 48) a)      Aracı ve şefaatçilerb)      Uyarıcı ve müjdecilerc)      Barış ve uzlaşma önderlerid)      Devlet kurucuları 16.       Aşağıdakilerden hangisi ihramlı iken yapılması haram olan şeylerden biridir? ( 5 / 95- 97) a)      Deniz hayvanlarını avlamakb)      Deniz ürünlerini yemekc)      Kara hayvanlarını avlamakd)      Hepsi 17.       Sapmış olanların, hangi durumda iman edenlere zararları dokunamaz? ( 5 / 105) a)      İman edenler doğru yolda olurlarsa b)      Sapmış olanlar güçsüz olurlarsac)      İman edenler sayıca çok olurlarsad)      İman edenler sapmış olanlarla dostluk kurarlarsa18.       Kuranda hz. İsa’ya inananlar için kullanılan ve “ beyazlara bürünmüş olan” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 5 / 111) a)      Sahabeb)      Havaric)      Melekd)      Hıristiyan19.       şayet kuranı kerim, kâğıda yazılı bir kitap olarak indirilseydi ve inkâr edenler o kitaba elleriyle dokunsalardı tavırları ne olurdu? ( 6 / 7) a)      Önceki tavırlarından vazgeçip iman ederlerdib)      O kitabı yok etmeye çalışırlardıc)      İnkâr için hiçbir gerekçelerinin kalmadığını itiraf eder; ama yine de iman etmezlerdid)      Bunun bir büyü olduğunu söylerlerdi20.       Aşağıdakilerden hangisi Allah resulünün vazifesidir? ( 5 / 92)a)      İnsanları zorla İslam’a sokmakb)      Devlet idareciliğini üstlenmekc)      Dini apaçık tebliğ etmekd)      Kâfirleri inandırmak için mucizeler göstermek GEÇEN AYIN CÜZ–6 TEST SONUÇLARI:1-C, 2-D, 3-A, 4-A, 5-D, 6-A, 7-C, 8-A, 9-D, 10-C, 11-B, 12-B, 13-A, 14-D, 15-B, 16-C, 17-C, 18-D, 19-D, 20-G( C ) GELECEK AY İÇİN CÜZ-8 MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYINIZ.

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 4220 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum:Yorumlar
prenses Yazdı:
bana çok yardımcı oldu teşekkürler..
 
Yorumlar
ayhan Yazdı:
allah razı olsun