Navigation


Tarih: 16 Eylül 2014 SalıKURAN-I KERİM MEAL SORULARI
KURAN-I KERİM MEAL SORULARI
 


KUR’AN-I KERİM MEAL SORULARI 11. CÜZ 

1.       Göklerin ve yerin mülkü konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 116)a)       göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır.b)       Göklerin ve yerin mülkü Allah ve resulünündür.c)       Göklerin ve yerin mülkü buralarda bulunan meleklerindird)       Göklerin mülkü meleklerin, yerin mülkü insanlarındır 2.      Savaşa katılmayıp geride kalanlardan bir kısmının tövbelerinin kabul edildiği bildiriliyor. Bu tövbekarlar kaç kişidir / gruptur/ zihniyettir? ( 9 / 118)a)       ikib)       üçc)       dörtd)       beş 3.      Hz. Musa’ya bir gurup insan dışında kimsenin iman etmemesinin  sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( 10/ 83)a)       hz. Musa’nın peygamber mi yoksa güçlü bir büyücü mü olduğunu bilememelerib)       büyücülerin ve büyünün şerrinden korkmalarıc)       firavun ve ileri gelenler, kendilerine zülüm ve baskı yaparlar diye korkmalarıd)       firavununda gerçek bir ilah olduğuna inanmaları 4.      Aşağıdakilerden hangisi iman ettiği için azaptan kurtulan topluluktur? ( 10 / 98)a)       hz. Şuayb’ın kavmib)       hz Nuh’un kavmic)       hz Lut’un kavmid)       hz. Yunusun kavmi 5.      Allah gökleri ve yeri kaç günde/ evrede yaratmıştır? (10 / 3)a)       üçb)       altıc)       yedid)       dokuz 6.      Allah’ın Tevrat, İncil ve kuranda canları ve malları karşılığında inananlara vaat ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir? ( 9 / 111) a)       yeryüzüne varis olmab)       cennetc)       fetihd)       iktidar 7.      Kur’anda bir süre nazil olduğunda iman edenlerin imanının arttığı bildirilmektedir. Aynı durumun, kalplerinde hastalık olanlarda nasıl bir sonuç ortaya çıkardığı hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 9 / 124- 125)a)       onlarında kalplerinde ürperti olur, ama iman etmezler.b)       Onlar, kalplerindeki düşmanlıktan dolayı kuranı dinlemezlerc)       Bir süre indirilmesi, onların pisliklerine pislik katar, küfürlerini arttırır.d)       Onlarda bu suredeki incelikler karşısında iman ederler. 8.      Müminlerin cennetteki duaları “ ey Allah’ım sen her türlü eksiklikten yücesin!” , aralarındaki esenlik dilekleri de “selam!” şeklindedir. Dualarının sonu ise aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 / 10)a)       Hamd, alemlerin rabbi Allah’a mahsustur.b)       Bize dünyada da ahirette de iyilik verc)       Beni ve ana babamı bağışlad)       Bizi, sana teslim olanlardan eyle 9.      “ Onların çoğu ancak ………….. ardından giderler. Oysa ……….., hiçbir şekilde gerçeğin / hakkın yerini tutamaz” ayet mealinde müşriklerin çoğunun ardından gittikleri bildirilen şey aşağıdakilerden hangisidir? ( 10 / 36)a)       şeytanb)       tağutc)       zand)       nefis 10.  “ ………………. Şuna benzer. Gökten bir su indiririz.insanların ve hayvanların beslendikleri yeryüzü bitkileri onunla yetişip birbirine karışır. Ta ki yeryüzü göz alıcı görkemine kavuşup süslenip bezendiği ve sahipleri ona kadir olduklarını zannettikleri zaman, bir gece vakti yahut güpegündüz hükmümüz iner ona ve böylece onu kökünden biçilmişe çeviririz, sanki dün de yokmuş gibi!”yukarıdaki ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 10 / 24)a)       ahiret hayatıb)       kıyametin kopmasıc)       kabirden kalkışd)       dünya hayatı 11.  Cehennem halkı oldukları belli olduktan sonra müşrikler için peygamber ve müminlerin tavrı ne olmalıdır? ( 9 / 113)a)       sadece içlerinden akrabaları olanlar için mağfiret dilemelidirlerb)       onların hepsi için mağfiret dilemelidirlerc)       akrabalarını bırakıp diğerleri için mağfiret dilemelidirlerd)       onlar için asla mağfiret dilememelidirler 12.  Kendilerine, kavimleri için şehirde evler edinmeleri, evlerinde namaz kılmaları ve müminleri müjdelemeleri emredilenler kimlerdir? ( 10 / 87)a)       hz Musa ve kardeşib)       hz İbrahim ve oğluc)       hz. Yusuf ve babasıd)       hz İsmail ve kardeşi 13.  Muhacir ve ensar ile onlara tabi olanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 9 / 100)a)       onlar için cennetler hazırlanmıştırb)       onlardan hesap kaldırılmıştırc)       Allah onlardan razı olmuşturd)       Onlar Allah’tan razı olmuştur 14.   Babasının affedilmesi için dua eden Hz. İbrahim, babasının bir Allah düşmanı olduğu açığa çıktığında ne yapmıştır? ( 9 / 114)a)       duaya devam etmiştir.b)       Daha çok yalvarmıştırc)       Babasından uzaklaşmıştırd)       Babasına şefaat için izin istemiştir 15.  Firavun’un, denizde boğulurken iman edip etmediği konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? ( 10 / 90)a)       firavun iman ettiğini ve Müslümanlardan olduğunu söylemiştirb)       firavun’un imanı kabul edilmiştirc)       firavun inadından dolayı iman etmemiştird)       firavun, kendi kavminin ayıplamasından çekindiği için iman etmemiştir. 16.  Hz. Musa, firavunun ve ileri gelenlerin sahip olduğu mallar ve ziynetler hususunda rabbine nasıl dua etmiştir? ( 10 / 88)a)       aynısını kendisine ve kardeşi hz. Harun’a da vermesini istemiştirb)       israiloğullarına  da zenginlikler ihsan eylemesini istemiştirc)       belki iman ederler diye firavuna ve çevresindekilere daha çok mal vermesini istemiştird)       onların mallarını silip süpürmesini ve kalplerine darlık vermesini istemiştir 17.  Zarar vermek, nankörlük etmek, müminlerin arasını açmak maksadıyla yapılan mescit hakkında Allah, hz. Peygambere nasıl bir tavır takınmasını emretmektedir? ( 9 / 107-108)a)       bu mescidi yaptıranların kalplerini kazanmak için bazı vakitlerde orada namaz kılmasınıb)       orada asla namaz kılmamasınıc)       bütün namazları orada kılarak bu mescidi ele geçirmesinid)       böyle bir mescidin yapıldığından haberi yokmuş gibi davranmasını 18.  İsrailoğulları ne zaman ayrılığa düştüler? ( 10 / 93)a)       kendilerine kudret helvası ve bıldırcın verildiğindeb)       Filistin şehrine girer girmezc)       Kendilerine ilim geldikten sonrad)       Tabut’u bulduktan sonra 19.  Güzel davrananlara ve  kötü işler yapanlara Allah’ın vereceği karşılık aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? ( 10 / 26-27)a)       güzel davrananlara da kötü davrananlara da yaptıklarının aynısıyla karşılık verilirb)       her ikisine de hiçbir karşılık verilmezc)       güzel davrananlara da yaptığının aynısıyla, kötü davrananlara fazlasıyla karşılık verilird)       güzel davrananlara fazlasıyla, kötü davrananlara ise yaptığının aynısıyla karşılık verilir 20.  Bir darlık dokunduğunda Allah’a yalvarıp yakaran insanın bu sıkıntısı giderildikten sonra sergilediği hangi tavır eleştirilmektedir? ( 10 / 12)a)       şükür ifadesi olarak sadaka vermesib)       daha önce hiç yakarmamış gibi hareket etmesic)       Allah için herhangi bir şey kurban etmemesid)       Allah’tan, başka isteklerde bulunması 
 


 10. CÜZ TEST CEVAPLARI1-A, 2-D, 3-C, 4-B, 5-C, 6-A, 7-B, 8-C, 9-D, 10-C, 11-B, 12-C, 13-A, 14-D, 15-C, 16-D, 17-A, 18-B, 19-D, 20-C 

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 5268 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum:Yorumlar
yasemim Yazdı:
ÇOK GÜZEL SORULAR AMA SINAVDA BU SORULARMI ÇIKICAK EĞER BU
SORULAR ÇIKARSA CEVAPLARI ALTINDA BUNU UNUTMAYIN ,.,
 
Yorumlar
hasan Yazdı:
.çok çelişkili sorular var