Navigation


Tarih: 19 Eylül 2014 CumaKURAN-I KERİM MEAL SORULARI 6. CÜZ
KURAN-I KERİM MEAL SORULARI 6. CÜZ
 

 

  1. Kötülüklerin açıkça dile getirilmesi kuran-ı kerim tarafından yasaklanmıştır. Bu yasağın dışında bırakılan durum aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 / 148 )


a)      Kumar oynayanların ilan edilmesib)      Tefecilerin duyurulmasıc)       Zulme uğrayanın bunu dile getirmesid)      Hiçbiri2.       I.ölmüş hayvan (leş)II. kanIII. domuz etiIV. Allahtan başkası adına kesilen hayvanV. yüksekten düşerek, boynuzlanarak ya da yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlarYukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin yenilmesi haramdır? ( 5 / 3)a)      Yalnızca IIIb)      I, III ve IVc)      I, IV ve Vd)      Hepsi3.       Aşağıdakilerden hangisi israiloğulları’na daha önce helal olan temiz ve hoş şeylerin, daha sonra haram kılınmasının gerekçelerinden değildir? ( 4 / 160- 161)a)      Allah yollunda sapmaları / saptırmalarıb)      İsrail’in (Hz Yakup’un) soyundan gelmeleric)      Kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almalarıd)      İnsanların mallarını haksız yere yemeleri4.       “beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin rabbi Allahtan korkarım.” Diyerek farklı bir tavır sergileyen ve kuran-ı kerimde kıssası anlatılan kişi kimdir? ( 5/ 27- 28)a.       Hz âdemin, kurbanı Allah tarafından kabul edilen Salih oğlub.       Babası tarafından öldürülmek istenen hz. İsmailc.       Firavun tarafından öldürülmek istenen hz. Musad.       Babası tarafından öldürülmek istenen hz. İbrahim5.       İman edenlere en çok düşmanlık yapanlar olarak nitelenenler kimlerdir? ( 5 / 82)a)      Habeşistanlılarb)      Hıristiyanlarc)      Bizanslılard)      Yahudiler ve Allaha ortak koşanlar6.       İman edenlere sevgi ve şefkat bakımından en yakın olan insanlar olarak nitelendirilenler kimlerdir? ( 5/ 82)a)      Hıristiyanlarb)      Sasanilerc)      Yahudilerd)      Kureyşliler,7.       “şüphesiz, Allah, ‘Meryem oğlu Mesih’tir.’ Diyenler gerçekten …………. Olmuşlardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 5/ 17)a)      Münafıkb)      Müminc)      Kâfird)      fasık 8.       Kavminin kendisine “sen ve rabbin gidin savaşın.” Demesi üzerine “ ey rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır.” Diyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 5/ 24–25)a)      hz. Musab)      hz. İbrahimc)      hz. Yusufd)      hz. Yahya9.       İman edenlere iki şeyde de yardımlaşmaları emredilmektedir. İman edenlere yardımlaşmaları emredilen hususlar nelerdir? ( 5/ 2)a)      Kabilecilik ve milliyetçilikb)      Para ve mülkiyetc)      İktidar ve yöneticilikd)      İyilik ve takva10.   İman edenlere yardımlaşmamaları emredilen hususlar nelerdir? ( 5/ 2)a)      Ahlak ve faziletb)      İnfak ve dayanışmac)      Günah ve düşmanlıkd)      Sevgi ve saygı11.   Allah’ın kendisiyle konuştuğu özellikle belirtilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 4/ 164)a)      hz. Şuaybb)      hz. Musac)      hz. Yakupd)      hz. Süleyman12.   Hırsızlık suçunun cezası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 5/ 38)a)      Erkekse eli kesilir, kadınsa seksen sopa vurulur.b)      Her ikisinin de eli kesilir.c)      Kadınsa eli kesilir, erkekse seksen sopa vurulur.d)      Her ikisine de önce seksen sopa vurulur, sonra eli kesilir.13.   Hz. İsa’nın ölümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ( 4/ 157- 158)a)      hz. İsa, öldürülmemiş ve asılmamıştır. Allah, onu kendine doğru yükseltmiştir.b)      Hz. İsa’yı, Yahudiler işkence altında öldürmüşlerdir.c)      Hz. İsa çarmıha gerilerek öldürülmüştür.d)      Hz. İsa’yı, Romalılar yemeğine zehir katmak suretiyle öldürmüşlerdir.14.               I.taahhütlerini çiğnemeleri                     II. Allahın mesajlarını reddetmeleri.                     III. peygamberleri haksız yere öldürmeleri.                      IV. Meryem’e iftira etmeleriV. “İsa’yı öldürdük demeleriYukarıdakilerden hangileri Yahudilerin kalplerinin mühürlenmesinin sebeplerindendir? ( 4/ 155- 157)a)      I, II, III ve IVb)      I,III, IV ve Vc)      II, III, IV ve Vd)      Hepsi15.               Birisini öldürmüş ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış olmadığı sürece bir insanı öldürme fiili hangi benzetme ile anlatılır? ( 5/ 32)a)      Bir insanın öldürülmesi, gökyüzünün yarılması, dağların yerinden oynaması, denizlerin kaynayıp yerinden fışkırması gibidir.b)      Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir.c)      Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu kişi Allah yolunda bir kurban gibidir.d)      Gerektiğinde toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu durumda bir insanı öldürmek bütün insanları yaşatmak gibidir. 16.               İsrailoğulları, hoşlanmadıkları bir hüküm getiren peygamberlere nasıl davranmışlardır? ( 5/ 70)a)      Peygamberlere itaat konusunda her zaman titiz davranmışlar, hoşlansalar da hoşlanmasalar da peygamberlerinin getirdiği hükümlere uymuşlardır.b)      Peygamberlerine, bu hükmü değiştirirse mal ve mülk vereceklerini vaat etmişlerdir.c)      Hoşlanmadıkları bir hükümle gelen peygamberlerin bazılarını yalanlamışlar, bazılarını da öldürmüşlerdir.d)      Hoşlanmadıkları hükmü getiren peygamber zenginlik ve asalet yönünden kendilerinden üstünse ona itaat etmişler, değilse karşı çıkmışlardır.17.               “şüphesiz inananlar ile Yahudiler , …….. Ve Hıristiyanlardan Allah’a ahiret gününe inanan Salih amel işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? ( 5/ 69)a)      Kâfirlerb)      Müşriklerc)      Sabilerd)      Mecusiler18.               Allah, Yahudiler kendisine aralarında hüküm vermesi talebiyle geldiğinde hz. Peygamber’in nasıl davranmasını tavsiye ediyor? ( 5/ 42)a)      Onların taleplerini mutlaka yerine getirmesinib)      Onların taleplerini kesinlikle reddetmesinic)      Onlara, elinden geldiğince zorluk çıkarmasınıd)      Hüküm verip vermemekte serbest olduğunu; ama hüküm verecekse adaletle hükmetmesini19. Allaha ve resulüne savaş açanlar ile yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde verilmiştir? ( 5/ 33)a)      Öldürülmeleri gerekirb)      Öldürülmeleri veya asılmaları gerekirc)      Öldürülmeleri yahut asılmaları veya elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi gerekird)      Öldürülmeleri veya asılmaları yahut elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleri gerekir20. Ayette kendisine Zebur verildiği bildirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? ( 4/ 163)e)      Hz. İbrahimf)       Hz. Musag)      Hz. Davuth)      Hz. İsa GEÇEN AYIN CÜZ - 5 TEST SONUÇLARI1-C, 2-D, 3-B, 4-D, 5-C, 6-C, 7-D, 8-B, 9-A, 10-C, 11-D, 12-A, 13-D, 14-C, 15-B, 16-A, 17-D, 18-C, 19-B, 20-AGELECEK AY İÇİN CÜZ. 7 MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYINIZ.  

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 4217 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum:Yorumlar
isimsiz Yazdı:
iyi