Navigation


Tarih: 18 Eylül 2014 PerşembeKURAN-I KERİM MEAL SORULARI 9. CÜZ
KURAN-I KERİM MEAL SORULARI 9. CÜZ
 

  1-Şuayb’ın kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, Hz. Şuayb’ı ve inananları inançlarından döndürmek için ne ile tehdit etmişlerdir? ( 7 / 88) Ateşe atmaHapisEl ve ayakların kesilmesiSürgün 2.Hz. Musa, İsrailoğullarını firavun’un zulmünden kurtarmak için alıp götürmek istediğinde firavun da ondan mucize göstermesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Musa’nın gösterdiği mucize aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 105- 108) Elinin bembeyaz parlaması ( yed-i Beyza) ve asasının ejderha oluvermesiCinleri emri altında çalıştırabilmesiÖlüleri diriltmesi, körleri görür kılması ve alacalı olanları iyileştirmesiKuşlarla konuşabilmesi 3.Firavun, Hz. Musa’ya iman eden büyücülere tehditler savurunca büyücülerin tavrı ne oldu? ( 7 / 124- 126) İmanlarından vazgeçmiş gibi göründüler.Bütün ustalıklarını sergileyerek Hz. Musa’nın yaptıklarını boşa çıkardılar.İmanlarından vazgeçerek firavundan özür dilediler ve affedilmelerini istediler.“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve Müslüman olarak canımızı al!” diye dua ettiler. 4. İsrailoğulları, firavunun zulmünden kurtulunca nasıl bir durumla karşılaştılar? ( 7/137) Allah onları kutlu ve bereketli kılınan ülkenin doğu ve batı taraflarına mirasçı kıldı.Mısırlıların esaretinden kurtuldular, ama bu sefer de başka milletlerin hâkimiyeti altına girdiler.Mısırın yeni sahipleri oldular.Pek çoğu denizde boğuldu, geriye kalanlar da Mısır’a geri döndüler. 5. İsrailoğulları, denizde geçip de putlara tapan bir topluluğa rastladıklarında kendilerini zulümden kurtaran Hz. Musa’dan ne istediler? ( 7/ 138)a) yerden biten soğan, sarımsak, mercimek gibi yiyeceklerb) kudret helvası ve bıldırcın etic) putperestlerle savaşmak için bir komutan görevlendirilmesinid) kendileri için, putperestlerinkine benzer bir put yapmasını  6. Hz. Şuayb’ın kavmi nasıl cezalandırıldı? ( 7 / 90- 91) Gökten üzerlerine taş yağmasıylaSuda boğularakŞiddetli sarsıntıylaYıldırım çarpmasıyla 7. Hz. Musa’nın, Allah’la kırk günlük görüşmesi öncesinde kendi yerine geçmesini,İsrailoğulları arasında düzeni koruyup bozgunculara uymamasını istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 142) SamiriHarunBelam b. BauraYuşa b. Nun 8. I. Kudret helvası ve bıldırcınII. her kabile için taştan suyun fışkırmasıIII. bir bulutun sürekli üzerlerine gölge olması Yukarıdakilerden hangisi israiloğullarına verilen nimetlerdendir? ( 7 / 160) I, II ve IIII ve IISadece IISadece I 9. Öğüt alsınlar diye yıllarca süren kuraklık ve kıtlıkla cezalandırılan firavun ailesi, iyilikleri kendilerine mal ediyorlardı. Başlarına gelen kötülüklerin sebebi olarak kimi görüyorlardı? ( 7 / 131) Allah’ıHz Musa ve beraberindekileriUğursuzluk tanrıçasınıGünahkâr atalarını 10. I. TufanII. çekirgeIII. haşeratIV. kurbağaV. kan Yukarıdakilerden hangisi firavunun toplumuna ön uyarı olarak gönderilen alametlerdendir? ( 7 / 133) I, II ve IIII, II ve VII, III, IV ve VHepsi 11.Firavun’un, İsrailoğulları’na uyguladığı en kötü işkence / zulüm aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 141) Oğulları öldürüp kadınları sağ bırakmaDerilerini yüzdürmeHapis ve sürgünAteşe atma 12. Hz. Musa’nın Allah’ı görme talebinin neticesi aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 143) Hz Musa, Allah’la konuştuğu gibi onu görmüştür deÖnce reddedilmiş, Hz Musa’nın ısrarı üzerine kabul edilmiştir.Kesinlikle göremeyeceği söylenmiştirİsrailoğullarını mısırdan kurtardıktan sonra görebileceği söylenmiştir 13. Hz. Musa, rabbi ile görüşmesinden geriye döndüğünde israiloğullarının kendisinin yokluğunda yanlış bir yol tuttuklarını görür. İsrailoğullarının, Hz. Musa’yı çok kızdıran ve üzen fiilleri aşağıdakilerden hangisidir?  ( 7 / 148- 150) Mısıra geri dönmeleriHz. Harun’u öldürmeleriZiynet eşyalarından yaptıkları buzağı heykeline tapmalarıHz. Musa’nın peygamberliğini inkâr etmeleri 14. Kıyametin zamanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 7 / 187) Kur’anda zamanı bildirilmektedir.Allah sadece Hz. peygambere bildirmiştir.Hz. peygamber ve Allahın veli kulları bilmektedirler.Onun bilgisi sadece Allah katındadır. 15. Hz. Musa’nın kavmiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?  ( 7 / 159) Hz. Musa’ya hiçbiri iman etmemiştirHz. Musa’nın emirlerinden hiçbirini yerine getirmemişlerdirOnların içinde insanları hakikatle doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.Hz. Musa’nın bedduası üzerine hepsi yerin dibine geçirilmek suretiyle helak edilmiştir 16.  “ Onun durumu köpeğin durumu gibidir. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp solur” şeklinde kişiliği hakkında bilgi verilen kimseye dair aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 7 / 175- 176) Bu kişi kuranda kendisinden bahsedilen ve firavunun çevresinde yer alan Haman’dırBu kişi kuranda malın çokluğuyla övünen Karun’durBu kişi, israiloğullarına buzağı heykelini yapan SamiridirKur’anda bu kişinin ismine dair herhangi bir açıklama yoktur 17. Kur’an okunurken müminler nasıl davranmalıdır? ( 7 / 204) Eşlik etmelidirler.Susup dinlemelidirler.Tövbe ve istiğfar duaları okumalıdırlar.Diz üstü oturarak dinlemelidirler. 18. Hz. Musa, firavun ve adamlarının yanında mucizeler gösterdiğinde onların tepkisi ne oldu? ( 7/ 107- 112) Hz. musanın bir büyücü olduğunu düşündüler ve bütün büyücüleri toplayarak Hz. musanın onlarla yarışmasını istediler.Hz. Musa’nın mucizelerini kabul ettiler ve onu serbest bıraktılar; ama kendileri eski dinlerinde kaldılar.Hz. Musanın bir büyücü olduğunu düşündüler ve onu öldürmek için ateşe attılarKararsız kaldılar ve Hz. Musa’dan düşünmek için zaman istediler 19. Allahın müminlere yardım için birbiri ardınca inen bin melek göndereceğini vaat etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ( 8 / 9-10)a) galip geleceklerinden emin olsunlar diyeb) savaş meydanını terk etmesinler diyec) kalpleri huzur ve itminan bulsun diyed) günahlarından tövbe etsinler diye 20. Müşriklerin Kâbe’nin yanındaki ibadetleri aşağıdakilerden hangisidir? Secdeye kapanmak.Islık çalıp el çırpmak.Uzun süre kıyamda durmak.Kâbe’nin içinde itikâfa girmek.    GEÇEN AYIN CÜZ-8 TEST SONUCU1-D,2-A,3-B,4-A,5-C,6-B,7-C,8-A,9-D,10-B,11-C,12-A,13-C,14-D,15-C,16-B,17-D,18-D,19-B,20-B. GELECEK AY İÇİN CÜZ-10 MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYINIZ.!

  

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 4202 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum: