Navigation


Tarih: 17 Eylül 2014 ÇarşambaKURANI KERİM MEAL SORULARI 8. CÜZ
KURANI KERİM MEAL SORULARI 8. CÜZ
 


 1.peygamberleri tarafından kendilerinden önce hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin bir işi yapmakla suçlanan kavim aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 80- 81)

Ad kavmimedyenlilereykelilerlut kavmi2. üzerine Allah adı anılmadan kesilen hayvanların yenilip yenilemeyeceği hususunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ( 6 / 121)

Kesinlikle yenilmezYasaklanmamıştır; fakat yenilmemesi daha iyidirYenilmesinde bir sakınca yokturKuranı kerimde bu konudan bahs edilmez3. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kuranda kesin olarak haram kılınanlar sıralanmıştır? ( 6 / 145)

Altın, gümüş ve ipekLeş, akan kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanlarTavşan, geyik ve zebraCekirge, midye ve at4. aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber ve gönderildiği kavim yanlış eşleştirilmiştir? ( 7 / 65, 73, 85)

hz. hud- eykelilerhz. şuayb – medyen halkıHz Salih- semud kavmihz. Süleyman- israiloğulları5. ayetleri yalanlayanların ve o ayetlere uymayı kendilerine yediremeyenlerin cennete girmesinin imkânsızlığı anlatılırken kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 40)

Ateş serinlik verdiğindeGöğe merdiven dayanması mümkün olduğundaDeve / halat iğne deliğinden geçtiğindeYer yarılıp merkezine ulaşmak mümkün olduğunda6. Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsi, sığır ve koyunların ise iç yağları niçin haram kılınmıştır? ( 6 / 146)

Yahudi olmaları sebebiyleAzgınlıkları sebebiyleUstün bir ırk oldukları içinSağlıklarına zarar verebileceği için7. aşağıdakilerden hangisi Allahın, bazı insanları diğerlerinden üstün kılmasının hikmetlerindendir? ( 6 / 165)

Zekât ve sadaka verilmesiToplumsal çeşitliliğin oluşmasıİnsanların imtihan edilmesiAdaletin sağlanması8. “Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam’a açar. Kimin de sapmasına izin verirse ………..” ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 6/ 125)a)Onun da kalbi göğe çıkıyormuşçasına daralır, sıkışırb)Kalpleri katılaşır; kaya gibi, hatta daha katı olur

O alevli bir ateşe girerŞüphesiz rabbin gözetlemededir9. aşağıdakilerden hangisi hz. Muhammed’in kavminin eleştirilen davranışlarından biri değildir? ( 6 / 136 – 140)

Cocuklarını öldürmekAllahın verdiği nimeti kendi isteklerine göre haram kılmakHayvanları, Allahın adını anmadan kesmekHiç yıkılmayacağını iddia ettikleri sağlam evler yapmak10.yetim malı konusunda takınılması gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir?

Yetim malına ne olursa olsun dokunulmamalıdır.Yetimin malı, o ergenlik çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde kullanılıp geliştirilebilir.Yetimin malını amcaları istedikleri gibi kullanabilirler.Yetimlere miras düşmediği için malları da olmaz11. “kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır.” Mealindeki ayetin devamında kötülük yapan için nasıl bir karşılık zikredilmektedir? ( 6 / 160)a) yaptığı kötülüğün yüz katıyla cezalandırılır.b) yaptığı kötülüğün on katıyla cezalandırılır.c) yaptığı kötülüğün aynısıyla cezalandırılır.d) ağır işkencelerle cezalandırılır.12 .“ benim namazım, bütün ibadetlerim, ………… ( yalnızca) bütün âlemlerin rabbi Allah içindir.” Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ( 6 / 162)

Hayatım ve ölümümMalım ve mülkümKarım ve çocuklarımOrucum ve zekâtım13. cehennemlikler “ ne olur, sudan ve Allahın size verdiği rızklardan biraz da bizim üzerimize dökün.” Dediklerinde cennetlikler nasıl karşılık verir? ( 7 / 50)Cehennemliklere acıyarak istediklerini yerine getirirlerCehennemliklerin sözünü duymazlar.Allahın bunları kâfirlere haram kıldığını söyleyerek cehennemlikleri reddederler.Sadece az günah işlemişlerin isteklerine karşılık verirler.14. şeytan, ağaca yaklaştıkları takdirde neye kavuşacaklarını söyleyerek hz. âdem ve eşini aldatmıştır? ( 7 / 20)Bol miktarda mal mülk sahibi olmakCok sayıda evlat edinmekCehennem ateşinden uzak olmakMelek veya ebedi olmak15. Allah’a ortak koşanlar kendilerinin ve atalarının şirklerine ve Allahın yasaklamadığı şeyleri haram kılmalarına gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüştür? ( 6 / 148)

Bu konuda bilgi sahibi olmamalarınıBöyle bir şeyi asla yapmadıklarınıAllah dilemeseydi bunları yapmayacaklarınıDoğrusunun bu olduğunu16. hz. Salih’in gönderildiği Semud kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir? ( 7 / 73 -77)

HicretDeveKudüs’e girmeksırdan çıkmak17. ahirette aşağıdakilerden hangisi hesaba çekilmeyecektir? ( 7 / 6)

MüminlerTakva sahipleriPeygamberlerHiçbir insan istisna edilmeyecektir18. hz. Lut ve ailesinin helak sonrası akıbeti hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? ( 7 / 83)

Bütün ailesi helakten kurtulmuşturlu hariç bütün ailesi kurtulmuşturKendisi kurtulmuş bütün ailesi helak edilmiştirKarısı hariç bütün ailesi kurtulmuştur19. “ ey âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik.” Mealindeki ayetin devamında bundan daha hayırlı olduğu bildirilen elbise aşağıdakilerden hangisidir? ( 7 / 26)a)Tevazu elbisesib) takva elbisesic) ihlâs elbisesid) cihat elbisesi20. hz. Salih’in kavmi nasıl cezalandırıldı?( 7 / 78)

Suda boğularakŞiddetli bir sarsıntı ileUzerlerine taş yağdırılarakKulakları sağır eden bir gök gürültüsü ile GELECEK AY İÇİN CÜZ – 9 MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYINIZ!Geçen ayın cüz- 7 test sonuçları1-c,2-d,3-b,4-b,5-b,6-c,7-c,8-a,9-b,10-a,11-a,12-d,13-d,14-a,15-b,16-c,17-a,18-b,19-d,20-c.GELECEK AY İÇİN CÜZ – 9 MEALİNE ÇALIŞMAYI UNUTMAYINIZ!

 
Çocuklar İçin
Bu yazı 4315 kez okundu.


Yorum Yaz

İsim :

Yorum: